ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Travel_Malaisia_Vorneo4.jpg
Διάρκεια : 10 ημέρες
Διανυκτερεύσεις : Κουτσίνγκ - ζούγκλα Βόρνεο - Σιγκαπούρη
Αναχωρήσεις : Κάθε Τρίτη - Πέμπτη - Σάββατο 02/07 - 31/10

Πρόγραμμα - Τιμές - Παροχές                                                  Ενδεικτικό πρόγραμμα>>
what-to-wear-in-borneo1.jpg
Διάρκεια : 13 ημέρες
Διανυκτερεύσεις : Κουάλα Λουμπούρ - Κουτσίνγκ - Βόρνεο Μπάτανγκ Άι - Σιγκαπούρη
Αναχωρήσεις : 02,23/07 & 03,14/08 & 04/09 & 22/10 & 13/11

Πρόγραμμα - Τιμές - Παροχές                                                  Ενδεικτικό πρόγραμμα>>
The-Singapore-Merlion.jpg
Διάρκεια : 8 ημέρες
Διανυκτερεύσεις : Κουάλα Λουμπούρ - ζούγκλα Βόρνεο - Κουτσίνγκ - Μάλακκα
Αναχωρήσεις : 04,18/07 & 08,29/08 & 12/09 & 24/10 & 14/11

Πρόγραμμα - Τιμές - Παροχές                                                  Ενδεικτικό πρόγραμμα>>
vorneo-pithikos.jpg
Διάρκεια : 12 ημέρες
Διανυκτερεύσεις : Κουάλα Λουμπούρ - Μάλακκα - Κουτσίνγκ
                             Μπατάνγκ Άι - Σιγκαπούρη

Αναχωρήσεις :

Πρόγραμμα - Τιμές - Παροχές                                                  Ενδεικτικό πρόγραμμα>>
-kuala-lumpur.jpg
Διάρκεια : 14 ημέρες
Διανυκτερεύσεις : Κουάλα Λουμπούρ - Κουτσίνγκ - Μπάτανγκ Άϊ - Νταμάϊ - Μπρουνέϊ
Αναχωρήσεις :

Πρόγραμμα - Τιμές - Παροχές                                                  Ενδεικτικό Πρόγραμμα>>