ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

papua-18.10.05-_i8e0061.2.jpg
Διάρκεια : 17 ημέρες
Διανυκτερεύσεις : Τζακάρτα - Τζογκτζακαρτα - Μπρόμο - Μακασσάρ
                             Γη των Τοράγιας - Τζαγιαπούρα - Γουαμένα - Μπαλί

Αναχωρήσεις : 31/10    26/11/2018
Τιμές & Παροχές ...                                                           Ενδεικτικό πρόγραμμα>>
wasur.jpg
Διάρκεια : 21 ημέρες
Διανυκτερεύσεις :Μπαλί-Ντίλι-Αταμπούα-Κούπανγκ-Γουαϊκαμπούμπακ-Γουαϊνγκάπου                         Μόνι - Μπάτζαγουα - Μπάτζο - Ντενπασάρ - Γουαμένα - Τσαγιαπούρα
Αναχωρήσεις :   16/10    23/11/2018
Τιμές & Παροχές ...                                                           Ενδεικτικό πρόγραμμα>>
bali-indonesia.jpg
Διάρκεια : 23 ημέρες
Διανυκτερεύσεις :Μπαλί – Λαμπουάν Μπάτζο – Ντίλι – Βαϊκαμπουμπάκ – Βαϊνγκάπου Τζαγιαπούρα – Ουαμένα – Αμπόν - Τάνα Τοράγια – Ουζούνγκ Πατάνγκ
Αναχωρήσεις :   21/10/2018
Τιμές & Παροχές ...                                                           Ενδεικτικό πρόγραμμα>>
apo_to_taksidi_mou_stin_papoua_nea_gouinea_episis.jpg
Διάρκεια : 28 ημέρες
Διανυκτερεύσεις :Μπαλί - Ντίλι - Αταμπούα - Κούπανγκ - Γουαϊνγκάπου Μόνι
Ντενπασάρ - Γουαμένα - Τσαγιαπούρα - Μακασσάρ Τζογκτζακάρτα -Τζακάρτα

Αναχωρήσεις :    16/10    23/11/2018
Τιμές & Παροχές ...                                                           Ενδεικτικό πρόγραμμα>>