ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

15161737-pha-that-luang-stupa-in-vientiane-laos-the-most-important-national-monument-in-laos.jpg
Διάρκεια : 12 ημέρες
Διανυκτερεύσεις : Τσιανγκ Ράι - Λουάνγκ Νάμτα - Πακμπένγκ -  Λουάνγκ Πραμπάνγκ Μπανγκόκ
Αναχωρήσεις : 20/10     23/11/2018

Τιμές & Παροχές ...                                                           Ενδεικτικό πρόγραμμα>>
Bangkok_Temple_2531264a.jpg
Διάρκεια : 15 ημέρες
Διανυκτερεύσεις : Μπανγκόκ - Κο Τανγκ - Πνομ Πενχ - Μπατταμπάνγκ - Σιεμ Ρεπ
Αναχωρήσεις : 02,16/10    12,21/11/2018

Τιμές & Παροχές ...                                                           Ενδεικτικό πρόγραμμα>>
Laos_General_Info.jpg
Διάρκεια : 15 ημέρες
Διανυκτερεύσεις : Μπανγκόκ - Τσιανγκ Ράϊ - Πακμπένγκ - Λουάνγκ Πραπάνγκ                            Σιεμ Ρεπ Μπατταμπάνγκ- Πνομ Πενχ
Αναχωρήσεις :
Τιμές & Παροχές ...                                                           Ενδεικτικό πρόγραμμα>>