ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Laos.jpg
Διάρκεια : 17 ημέρες
Διανυκτερεύσεις : Ανόϊ - Χο Τσι Μινχ - Χόϊ Αν - Χούε - Σαϊγκόν - Σιεμ Ρεπ - Πνομ Πενχ
                            Βιενσιάν - Πραμπάνγκ

Αναχωρήσεις : 10,24/07 & 07,21/08 & 04,25/09 & 22/10 & 12/11

Πρόγραμμα - Τιμές - Παροχές                                                  Ενδεικτικό πρόγραμμα>>
south_laos.jpg
Διάρκεια : 22 ημέρες
Διανυκτερεύσεις : Χο Τσι Μινχ - Καν Το -Χόιαν - Χούε - Ανόι - Τρενο -Σάπα
                            Λουάνγκ Πραπάνγκ - Νησί Κχονγκ - Πάκσε - Σιέμ Ρεπ - Πνομ Πενχ

Αναχωρήσεις :

Πρόγραμμα - Τιμές - Παροχές                                                  Ενδεικτικό πρόγραμμα>>