ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Vietnam_Hanoi.jpg
Διάρκεια : 12 - 13 ημέρες
Διανυκτερεύσεις : Χο Τσι Μίνχ - Σιέμ Ρεπ - Χόι Αν - Εν πλω
Αναχωρήσεις :
12 ημέρες: 21/07 & 11/08 & 01/09
13 ημέρες: 15/09 & 20/10 & 10/11 & 01/12


Πρόγραμμα - Τιμές - Παροχές                                                  Ενδεικτικό πρόγραμμα>>
cambodia.jpg
Διάρκεια : 14 ημέρες
Διανυκτερεύσεις : Ανόι - Χόι Αν - Χούε - Χο τσι Μινχ - Σιεμ Ρεπ - Πνομ Πενχ
Αναχωρήσεις : 10,24/07 & 07,21/08 & 04,25/09 & 22/10 & 12/11

Πρόγραμμα - Τιμές - Παροχές                                                  Ενδεικτικό πρόγραμμα>>
may-bay95.jpg
Διάρκεια : 16 ημέρες
Διανυκτερεύσεις : Σαϊγκόν - Χόϊ Αν - Χούε - Ανόϊ - Σιεμ Ρεπ - Πνομ Πένχ
Αναχωρήσεις :

Πρόγραμμα - Τιμές - Παροχές                                                  Ενδεικτικό πρόγραμμα>>