ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

da-nang-dip-304.jpg
Διάρκεια : 11 ημέρες
Διανυκτερεύσεις : Ανόϊ - Χόι Αν - Χουέ - Χο Τσι Μινχ
Αναχωρήσεις : 10,24/07 & 07,21/08 & 04,25/09 & 22/10 & 12/11

Πρόγραμμα - Τιμές - Παροχές                                                  Ενδεικτικό πρόγραμμα>>
ha-long-bay-vietnam-14963.jpg
Διάρκεια : 10 - 13 ημέρες   
Διανυκτερεύσεις : Ανόϊ - Πλοίο - Χόϊ Αν - Σαϊγκόν
Αναχωρήσεις :
10 ημέρες: Καθημερινά από 01/07-20/12
12-13 ημέρες: 21/07 & 11/08 & 01,15/09 & 20/10 & 10/11 & 01/12


Πρόγραμμα - Τιμές - Παροχές                                                  Ενδεικτικό πρόγραμμα>>
may-bay95.jpg
Διάρκεια : 14 ημέρες
Διανυκτερεύσεις : Ανόϊ - Εν πλω - Νίν Μπίν - Νκια Λο - Σάππα
Αναχωρήσεις : 01,28/07 & 17/09 & 27/10 & 17/11

Πρόγραμμα - Τιμές - Παροχές                                                  Ενδεικτικό πρόγραμμα>>