ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Myanmar_Yangon30111115846.jpg
Διάρκεια : 15 ημέρες
Διανυκτερεύσεις : Γιανγκόν - Μπαγκάν - Πιν Ου Λουϊν - Χσιπάου - Μανταλέϊ
Πιντάγια - Καλάου - λίμνη Ίνλε - Κιαικτίγιο (Χρυσός Βράχος)

Αναχωρήσεις :

Πρόγραμμα - Τιμές - Παροχές                                                  Ενδεικτικό πρόγραμμα>>
MYANMAR.jpg
Διάρκεια : 14 ημέρες
Διανυκτερεύσεις : Γιανγκόν - Πυάυ - Μανταλέϊ - Πιντάγια - λίμνη Ίνλε
Αναχωρήσεις : 24/07 & 17,28/08 & 10,24/10 & 14/11 & 05/12

Πρόγραμμα - Τιμές - Παροχές                                                  Ενδεικτικό πρόγραμμα>>
PAO.jpg
Διάρκεια : 14 ημέρες
Διανυκτερεύσεις : Γιανγκόν - Μπαγκάν - Πγιν Οο Λγούιν - Μανταλέι
                          Λίμνη Ινλε - Χρυσός Βράχος

Αναχωρήσεις :
Πρόγραμμα - Τιμές - Παροχές                                                  Ενδεικτικό πρόγραμμα>>
Inle-Lake.jpg
Διάρκεια : 17 ημέρες
Διανυκτερεύσεις : Γιανγκόν - Μανταλέϊ - Μπαγκάν - Καλάου – Λοϊκάβ – Σαμκάρ
Λίμνη Ίνλε – Τάουνγκι – Κενγκτούνγκ

Αναχωρήσεις :

Πρόγραμμα - Τιμές - Παροχές                                                  Ενδεικτικό πρόγραμμα>>