ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

camel-safari-dubai.jpg
Διάρκεια : 4 - 5 ημέρες
Διανυκτερεύσεις : Ντουμπάϊ
Αναχωρήσεις : Καθημερινά 15/01   -   31/03    &    14,15,16,17/02    22,23,24/03/2018

Τιμές & Παροχές ...                                                           Ενδεικτικό πρόγραμμα>>
dubai safari.jpg
Διάρκεια : 6 ημέρες
Διανυκτερεύσεις : Ντουμπάϊ
Αναχωρήσεις : Τρίτη - Τετάρτη - Πέμπτη   01/01   -   31/03/2018

Τιμές & Παροχές ...                                                           Ενδεικτικό πρόγραμμα>>
ABU DUBI.jpg
Διάρκεια : 5 - 8 ημέρες
Διανυκτερεύσεις : Ντουμπάϊ
Αναχωρήσεις : Καθημερινά 15/01   -   31/03    &    14,15,16,17/02    07,22,23,24/03/2018

Τιμές & Παροχές ...                                                           Ενδεικτικό πρόγραμμα>>
kreek.jpg
Διάρκεια : 8 ημέρες
Διανυκτερεύσεις :Ντουμπάϊ
Αναχωρήσεις : Τρίτη - Τετάρτη - Πέμπτη   01/01  -   31/03/2018

Τιμές & Παροχές ...                                                           Ενδεικτικό πρόγραμμα>>